YETERLİLİKLER
Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.)1-Yönetim fonksiyonlarını bilir. Üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğunu bilir. 2-Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir.3-Üretim ve hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilir. İş hayatında meslek etiğinin önemini bilir.4-Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir.5-Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini yapabilir. Özel cihaz ve aparatları kullanabilir.6-Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo, resim okuyabilir ve analiz edebilir. Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.7-Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır. Kendi eksikliklerini bilir ve bunları tamamlamanın yollarını araştırır.8-Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrar. Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrar. 9-Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilir. Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.10-Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular. Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilir.11-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir. Meslek hayatında teknik dil kullanmanın önemini bilir.12-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir13-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir. Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.14-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir. Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilir.